Informativa Cookie

Kaj so piškotki?
Piškotki so manjše besedilne datoteke, ki se shranijo v uporabnikovem računalniku ali mobilni napravi, ko obišče naše spletno mesto.

Zakaj se uporabljajo piškotki?
Piškotke uporabljamo zato, da uporabniku lahko nudimo boljšo uporabniško izkušnjo ob obisku našega spletnega mesta. Na tem spletnem mestu uporabljamo piškotke, tudi s strani tretjih strank, za pošiljanje osebno prilagojenih promocijskih sporočil.

Vrste piškotkov

  • Piškotki se razvrščajo v naslednje kategorije:
  • Začasni ali sejni piškotki. Ti piškotki se samodejno izbrišejo, ko uporabnik zapre brskalnik.
  • Trajni ali shranjeni piškotki. Ti piškotki ostanejo shranjeni na uporabnikovi napravi do nekega določenega trenutka (gre za trajanje v minutah, dnevih ali letih od trenutka ustvaritve ali posodobitve posameznega piškotka).
  • Piškotki tretjih strank. Ti piškotki se shranijo za namene tretjih strank.

Posamezne piškotke je mogoče nadzorovati in odstraniti s pomočjo nastavitev, ki jih omogoča večina brskalnikov. Vendar njihova odstranitev lahko prepreči pravilno delovanje nekaterih funkcij našega spletnega mesta.
Podrobnejše informacije je mogoče dobiti na spletiščih www.aboutcookies.org in www.allaboutcookies.org.

Upravljanje piškotkov

Z namenom izboljšanja vaše izkušnje glede upravljanja piškotkov, smo piškotke, ki jih uporablja to spletno mesto, razvrstili v štiri kategorije na podlagi njihovega namena: osnovni piškotki, piškotki za udobje, piškotki za učinkovitost in oglaševalski piškotki.

  • Osnovni piškotki: Ti piškotki so nepogrešljivi za normalno delovanje spletnega mesta in z njim povezanih funkcij. Primer teh piškotkov so avtentikacijski piškotki.
  • Piškotki za udobje: Ti piškotki omogočajo večje udobje in boljšo uporabnost spletnih mest ter ponudbo najrazličnejših funkcij. S pomočjo piškotkov za udobje je na primer mogoče shraniti v spomin rezultate iskanj, nastavitve jezika in velikost črk.
  • Piškotki za učinkovitost: Ti piškotki zbirajo informacije o tem, kako uporabnik uporablja spletna mesta. Pomagajo nam na primer ugotoviti, kateri oddelki našega spletnega mesta so najbolj priljubljeni. Na ta način lahko vsebino spletnih strani prilagodimo vašim željam ter izboljšamo spletne storitve, ki jih nudimo.
  • Oglaševalski piškotki: Ti piškotki se uporabljajo za prilagoditev pošiljanja informacij in oglasnih sporočil glede na interese uporabnika, na primer na podlagi obiskanih strani.