Kako se določi cena za prevod

Cena prevoda se običajno obračuna na podlagi števila strani (ena stran šteje 1500 znakov vključno s presledki).

Mogoče so prilagoditve cene glede na vrsto in zahtevnost besedila, če je rok za dokončanje prevoda posebno kratek in na podlagi morebitnih posebnih zahtev naročnika.

V primeru posebno dolgih besedil se je mogoče dogovoriti za nekoliko nižjo tarifo.

Za pripravo točnega predračuna je potreben predhoden ogled besedila, namenjenega prevodu.

Priprava predračuna je brezplačna.

Za podrobnejše informacije o cenah za stran ali besedo izvornega besedila pošljite povpraševanje prek obrazca na strani Stik.